pravítko

pravítko

Vyskytuje se v 2 pokusech

Pravítko slouží k rýsování rovných čar, přímek, polopřímek a měření délky úseček.

Pokusy s touto pomůckou

Pokusy, které máme u této pomůcky v databázi.