O projektu

Účelem tohoto projektu je zjednodušení přípravy učitelů fyziky na experimentální výuku na druhém stupni základních škol prostřednictvím databáze návodů na experimenty a dalších materiálů, jako jsou např. videa. Přínos tohoto portálu je ověřován a hodnocen pomocí hloubkových rozhovorů právě s učiteli fyziky na 2. stupni základních škol.

Pokud máte nějaký námět, napište nám