Archimédův kladkostroj

Archimédův kladkostroj

Délka pokusu: 7 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 2 lidem.

Pokus znázorňuje použití kladkostroje.

Kategorie

Mechanický stroj

Klíčová slova

demonstrační děrovaná tabule kladkostroj siloměr závaží

Postup pokusu

  1. Na demonstrační děrovanou tabuli umístíme tři kovové kolíky, které budou sloužit jako úchytné body. Jeden úchytný bod pro pevnou kladku, zbylé dva úchytné body pro lana (provázky).
  2.  První lano protáhneme po obvodě pevně umístěného otočného kola (pevné kladky).
  3.  Na jeden konec lana umístíme siloměr a druhý konec připevníme k úchytnému bodu.
  4. Mezi pevně umístěné otočné kolo a úchytný bod přidáme volně otočné kolo (volnou kladku), které bude volně viset.
  5.  K volné kladce připevníme konec druhého lana a opačný konec připevníme k úchytnému bodu.
  6.  Mezi volně umístěné otočné kolo a úchytný bod na druhém laně přidáme volně otočné kolo, které bude volně viset.
  7. Na volně umístěné otočné kolo pověsíme závaží o libovolné tíze G.
  8. Na siloměru změříme tažnou sílu F, kterou působí závaží o tíze G.
  9. Tažná síla F na siloměru odpovídá v tomto sestavení 1/4 tíhy závaží G, kladkostroj kombinuje výhody pevné a volné kladky.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.