Besselovy kruhy

Besselovy kruhy

Délka pokusu: 5 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 2 lidem.

Při rotaci těles může docházet k jejich deformaci. Tento jev lze demonstrovat pomocí tzv. Besselových kruhů. Tyto ocelové obruče upevněné ve tvaru kruhů k ose rotace se po roztočení deformují na elipsy a pozorujeme zploštění pomyslné koule, kterou kruhy reprezentují.

 

Kategorie

Mechanika

Klíčová slova

Besselovy kruhy deformace těles Odstředívý stroj rotace setrvačná odstředivá síla

Postup pokusu

  1. Upevníme Besselovy kruhy do odstředivého stroje.
  2. Uvedeme kruhy do otáčivého pohybu a pozorujeme jejich deformaci.
  3. Zvětšujeme rychlost otáčení (čím větší je rychlost rotace, k tím větší deformaci dochází).
  4. Diskutujeme výsledky pozorování (závislost setrvačné odstředivé síly na parametrech).

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.