Bimetalový pásek

Bimetalový pásek

Délka pokusu: 10 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 3 lidem.

Demonstrace teplotní roztažnosti pevných těles. Bimetal je pásek ze dvou kovů o různých teplotních roztažnostech. K provedení pokusu potřebujeme: bimetalový pásek, 2x držák, stupnici, kahan.

Kategorie

Teplotní délková roztažnostTermika

Klíčová slova

Postup pokusu

  1. Bimetalový pásek upevníme do držáku tak, aby byl ve vodorovné poloze a na stupnici ukazoval číslo 0.
  2. Bimetalový pásek začneme kahanem zahřívat a pozorujeme deformaci a změnu polohy volného konce pásku. V případě, kdy je vrstva s větší teplotní roztažností na spodní straně pásku, se pásek ohýbá směrem nahoru.
  3. Poté pásek otočíme, počkáme, až zchladne (bude opět rovný) a upevníme ho stejně jako na začátku pokusu do vodorovné polohy. Začneme kahanem zahřívat. Pásek se deformuje na druhou stranu teplotní stupnice. Kov s větší teplotní roztažností je na horní straně pásku.
  4. Bimetalový pásek se používá například v zařízeních jako je termostat, elektrický jistič a tepelná elektrická pojistka.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.