Disperze světla – optický hranol

Disperze světla – optický hranol

Délka pokusu: 5 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 2 lidem.

Velikost rychlosti světla v daném prostředí závisí na jeho frekvenci. Tento jev nazýváme disperzí světla a můžeme jej demonstrovat pomocí optického hranolu. Protože různým frekvencím (resp. rychlostem) světla odpovídají různé hodnoty indexu lomu, rozkládá se bílé světlo procházející optickým hranolem na barevné složky.

Kategorie

OptikaRozklad světla

Klíčová slova

barevné spektrum disperze světla optický hranol

Postup pokusu

  1. Optický hranol umístíme spolu se zdrojem bílého světla, např. xenonovou lampou, na magnetickou tabuli (pokus je možné provést také s listem papíru jako stínítkem).
  2. Připojíme xenonovou lampu ke zdroji napětí (6 V), v případě zapojení do sítě použijeme transformátor.
  3. Zatemníme místnost, ve které pokus provádíme.
  4. Na optický hranol necháme dopadat úzký svazek bílého světla (lze zajistit vhodnou clonou). Hranol přitom nastavíme tak, aby byl rozklad světla na spektrum co nejlépe viditelný.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.