Elektrická vodivost kapalin

Elektrická vodivost kapalin

Délka pokusu: 15 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 3 lidem.

Vodiče elektrického proudu mají volné elektrony, jejichž usměrněný pohyb se projeví jako elektrický proud. Nevodiče (izolanty) nevedou elektrický proud, protože nemají volné elektrony. Zapojením obvodu dle schématu č. 1. zjistíme, že destilovaná voda je nevodivá.  Chemicky čistá voda je vždy nevodivá. Proud v elektrickém obvodu bude procházet po postupném přidávání kuchyňské soli. Roztok kuchyňské soli je vodič. Protéká-li obvodem elektrický proud, žárovka svítí. Ověřit můžeme i to, že samotná kuchyňská sůl nevede elektrický proud. Prověřit můžeme i jiné kapaliny  nebo např. čaj s cukrem, olej, líh, coca-colu.

K čemu dochází. Kuchyňská sůl je tvořena ionty Na+, Cl-, které jsou pevně poutány v krystalické mřížce. Neobsahuje volné elektrony, proto nevede elektrický proud. Při rozpouštění soli ve vodě, se ionty uvolní. Tento děj nazýváme elektrolytická disociace. Není-li roztok v elektrickém poli, ionty se pohybují neuspořádaným pohybem. V elektrickém poli kladné ionty sodíku jsou přitahovány k záporné elektrodě. Záporné ionty chlóru jsou přitahovány ke kladné elektrodě. V roztoku došlo k usměrněnému pohybu elektrických nábojů, proto roztokem prochází elektrický proud (žárovka svítí).

Kategorie

Elektřina a magnetismus

Klíčová slova

elektrický proud kuchyňská sůl roztok

Postup pokusu

  1. Zapojíme elektrický obvod dle obrázku.
  2. Destilovanou vodu nalijeme do sklenice.
  3. Žárovka nesvítí, tedy obvodem neprochází el. proud.
  4. Kuchyňskou sůl pomalu přidáváme do vody (po vrchovatých lžicích).
  5. Mícháme jí plastovou lžičkou nebo tyčkou, aby se lépe rozpustila.
  6. Pozorujeme, jak žárovka svítí, obvodem prochází el. proud.
  7. Můžeme prověřit, co všechno vede el. proud - např. čaj s cukrem, coca-cola, olej, líh.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.