Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce

Délka pokusu: 5 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 3 lidem.

Pokud cívku vystavíme proměnnému magnetickému poli, vzniká na cívce indukovaný proud. Nejjednodušším příkladem je, když zaměníme jádro cívky za permanentní magnet. Při pohybu magnetu v jádře cívky dochází k indukci proudu na cívce. Indukovaný proud, který vzniká na cívce je různě veliký. Velikost tohoto proudu záleží na síle magnetu, počtu závitů cívky a na rychlosti pohybu magnetu. Naměřený proud je velký jen několik miliampérů.

Kategorie

Elektrická indukceElektřina a magnetismus

Klíčová slova

cívka Indukce magnetické pole

Postup pokusu

  1. Cívku připojíme k ampérmetru.
  2. Nastavíme rozsah ampérmetru na miliampéry.
  3. Vstrčíme magnet do cívky a sledujeme výchylku ručičky na ampérmetru.
  4. Vysuneme magnet z cívky a sledujeme výchylku na ampérmetru

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.