Hydraulické zařízení

Hydraulické zařízení

Délka pokusu: 15 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 9 lidem.

 Hydraulické zařízení je mechanický stroj, jehož hlavní součásti jsou 2 písty a mezi nimi uzavřená kapalina. Působí-li síla na jeden píst, kapalina přenese sílu k druhému pístu. Síla, kterou musíme působit na píst, je přímo úměrná velikosti pístu.

V tomto pokusu si sestavíme základ pro hydraulická zařízení jako jsou například hydraulický zvedák, hydraulické brzdy nebo hydraulický lis.

Kategorie

Hydraulická zařízeníHydrostatika

Klíčová slova

hydraulické zařízení hydraulický lis hydraulický zvedák

Postup pokusu

  1. Do vody přidáme barvivo.
  2. Velkou stříkačku zcela naplníme obarvenou vodou.
  3. Na její konec nasadíme hadičku.
  4. Objem vody ve velké stříkačce snížíme na 5 ml. Dáváme přitom pozor, aby v hadičce nebo stříkačce nezůstaly vzuchové bublinky.
  5. Na konec malé stříkačky nasadíme druhý konec hadičky.
  6. Pokud zatlačíme na píst malé stříkačky, musíme vynaložit menší sílu, než když tlačíme na píst větší stříkačky.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.