Hydrostatický tlak pomocí válce s vodou

Hydrostatický tlak pomocí válce s vodou

Délka pokusu: 5 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 2 lidem.

Ověření závislosti hydrostatického tlaku na výšce vodního sloupce skrze rychlost kapaliny proudící z daných otvorů válce. Válec pro demonstraci nárůstu resp. poklesu hydrostatického tlaku s rostoucí resp. klesající vzdáleností od hladiny.

Kategorie

HydrostatikaMechanika

Klíčová slova

Postup pokusu

  1. Válec umístíme na vyvýšenou podložku, jejíž průmět do roviny pracovního stolu je rozměrově i pozičně srovnatelný s průmětem válce do téže roviny, čímž prodloužíme výškovou složku trajektorie kapaliny proudící z nejnižšího otvoru, a zamezíme tak jeho kvalitativnímu znevýhodnění potenciálně předčasným kontaktem kapaliny s pracovní deskou stolu.
  2. Naplníme válec kapalinou tak, aby k proudění kapaliny mohlo docházet všemi otvory a plnými plochami jejich průřezů.
  3. Pozorujeme, kterak kapalina plynule proudí z otvorů válce, a to rychlostmi zjevně rostoucími s klesajícími polohami příslušných otvorů vzhledem k hladině kapaliny (dále viz poznámka).
Pozn.: Nejnižší otvor bývá často problematický, a to i při zajištění vhodné vyvýšené podložky. Jedná se o jev způsobený technickou nedokonalostí válce a jeho stavu, nikoliv o fyzikální anomálii.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.