Interference světla a Heisenbergův princip neurčitosti na štěrbině

Interference světla a Heisenbergův princip neurčitosti na štěrbině

Délka pokusu: 5 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 1 lidem.

Při průchodu světelného paprsku skrze úzkou štěrbinu uvidíme interferenční obrazce a při dostatečně malé velikosti štěrbiny i projevy Heisenbergova principu neurčitosti na nultém maximu (vlnová vs. částicová fyzika).

Kategorie

Optické přístrojeOptika

Klíčová slova

částice fotony heisenbergův princip neurčitosti interference ohyb světla

Postup pokusu

  1. Žiletky umístíme proti sobě a kolmo na ně zaměříme laser (naproti by měla být zeď nebo plátno, na které bude paprsek dopadat).
  2. Po spuštění laseru přibližujeme žiletky k sobě a zužujeme tak štěrbinu stejně z obou stran.
  3. Při dostatečně malé šířce štěrbiny můžeme pozorovat interferenční obrazce.
  4. Pokud budeme šířku stále zmenšovat, uvidíme, že interfereční maxima zmizí a zůstane pouze nulté (prostřední), které se začne rozšiřovat - projev Heisenbergova principu neurčitosti.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.