Katodový paprsek v magnetickém poli

Katodový paprsek v magnetickém poli

Délka pokusu: 10 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 1 lidem.

Katodové záření můžeme sledovat ve skleněné nádobě se sníženým tlakem. Tlak v nádobě dosahuje hodnoty 1 Pa. A pro pozorování katodového záření je nutné přivést vysoké napětí na katodu a anodu, které jsou proti sobě na koncích nádoby. Aby jsme získali pouze úzký paprsek musí být před katodu stínítko s úzkou drážkou. Stínítko je nutné umístit i po délce trubice, tak aby se ho paprsek celou jeho délkou dotýkal. Díky tomuto stínítku můžeme paprsek pozorovat jako zelenou čáru. Paprsek je tvořen proudem elektronů a to si můžeme dokázat tak, že ho vystavíme elektrickému nebo magnetickému poli. V našem případě jej vystavíme poli magnetickému a budeme pozorovat zakřivení paprsku.

Kategorie

Elektřina a magnetismusMagnetické pole

Klíčová slova

elektrony katoda magnetické pole

Postup pokusu

  1. Připojíme baňku ke zdroji vysokého napětí.
  2. Zdroj nastavíme minimálně na 3,5 kV.
  3. Pomalu přikládáme magnet zespodu, či z vrchu baňky a sledujeme zakřivení paprsku.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.