Koeficient útlumu kyvadla

Koeficient útlumu kyvadla

Délka pokusu: 20 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 1 lidem.

Jelikož v přírodě na oscilační soustavu působí vnější síly, jako je například odpor vzduchu, je kmitání oscilátoru zpomalováno. Jedním z pozorovaných parametrů takového oscilátoru je koeficient útlumu.

Kategorie

Mechanika

Klíčová slova

Amplituda koeficient útlumu Kyvadlo Perioda Tracker videoanalýza

Postup pokusu

  1. Sestrojíme jednoduché kyvadlo za použití provázku, gumového míčku a stojanu
  2. Kyvadlo uvedeme do pohybu.
  3. Pomocí mobilního telefonu pořídíme videozáznam kmitajícího kyvadla.
  4. Pořízený záznam vložíme do Trackeru a provedeme automatické vyhodnocení.
  5. Zobrazíme získané hodnoty amplitud a periodu kyvadla.
  6. Patřičné hodnoty amplitud a periodu dosadíme do vzorce a vypočítáme koeficient útlumu.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.