Kovový kříž – tepelná kondukce kovů

Kovový kříž – tepelná kondukce kovů

Délka pokusu: 10 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 3 lidem.

Demonstrace tepelné vodivosti kovů vedením tepla. Rychlost šíření tepla závisí na materiálu.

Kategorie

TermikaVedení tepla

Klíčová slova

Postup pokusu

  1. Do kovového kříže zasuneme zápalky tak, aby dřívko bylo ve výřezu na konci ramene a hlavička v důlku na rameni.
  2. Kříž začneme zahřívat nad kahanem tak, aby střed kříže byl nad plamenem. Teplo se šíří ke koncům ramen a zahřívá kovy. Ve chvíli, kdy místo styku hlavičky s kovem dosáhne zápalné teploty, hlavička zápalek se vznítí. Vzhledem k různým materiálům se hlavičky zápalek nevznítí současně.
  3. Nejdříve se vznítí zápalka na pravé straně kříže, tzn. na měděné části.
  4. Poté začne hořet zápalka na levé části kříže, tzn. na mosazné části.
  5. Jako poslední chytne zápalka na nejdelším rameni, tzn. na ocelové části.
  6. Čím lepší máme vodič tepla, tím větší je jeho součinitel tepelné vodivost. Nelze ale říci, že pokud máme 4x větší součinitel, chytne zápalka 4x rychleji. Důvodem může být například nečistota kovů kříže. Důležité je také nedokonalé spojení hlavičky zápalky s křížem.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.