Lenzův zákon

Lenzův zákon

Délka pokusu: 5 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 1 lidem.

Indukovaný elektrický proud v obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku která jej vyvolala. To si můžeme ukázat na cívce s jádrem a kovovém, vodivém kroužku. Při sepnutí obvodu dojde ke zvětšení magnetického pole cívky a toto pole indukuje proud na kroužku. Indukovaný proud vytvoří magnetické pole, které působí proti magnetickému poli cívky. To vytvoří silový efekt na kroužek a ten se posune.

Kategorie

Elektrický proudElektřina a magnetismus

Klíčová slova

Indukce magnetická síla proud

Postup pokusu

  1. Na stojan zavěsíme vodivý kroužek, tak aby volně visel.
  2. Cívku s jádrem umístíme pod stojan tak, aby kroužek byl volně navléknut na jádru cívky.
  3. Cívku připojíme ke zdroji napětí. (Spínač je nutný v obvodu.)
  4. Sepneme spínač a sledujeme výchylku kroužku.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.