Moment setrvačnosti

Moment setrvačnosti

Délka pokusu: 15 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 3 lidem.

Tento pokus zachycuje moment setrvačnosti pomocí provázků a CD disku.

Kategorie

MechanikaSetrvačnost

Klíčová slova

CD moment setrvačnost

Postup pokusu

  1. Značkovačem znázorníme čáru, která dělí CD na 2 stejné poloviny.
  2. Na dělící čáře vyznačíme od středu CD asi 3 cm na každou stranu jeden bod.
  3. V těchto vyznačených bodech uděláme nůžkami dírky.
  4. Provázek o délce asi 1 m rozstřihneme na půl.
  5. Asi uprostřed každé půlky provázku uděláme větší uzel.
  6. Provázky protáhneme dírkami na CD disku, každý jen jednou dírkou, až se zadrhnou o uzlíky na provázcích.
  7. Co nejblíže k CD vytvoříme další uzlíky tak, aby mezi uzlíky byla stěna CD disku.
  8. Několikrát otočíme CD okolo horizontální osy a natáhneme provázky.
  9. Pozorujeme, jak se CD samo začne otáčet.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.