Newtonova trubice

Newtonova trubice

Délka pokusu: 8 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 8 lidem.

V pokusu s Newtonovu trubicí odhalíme, že všechna tělesa v gravitačním poli padají se stejným zrychlením. Ukážeme, že nezáleží na hmotnosti (ani tvaru) těles. Newtonova trubice je skleněná válcová nádoba ze které lze vyčerpat téměř všechen vzduch a vytvořit tak uvnitř vakuum.

Trubice je dlouhá natolik, aby bylo možné sledovat a analyzovat pád dvou těles uvnitř ní.

Nejprve sledujeme pád dvou těles v trubice normálně naplněné okolním vzduchem. Podruhé sledujeme pád těch samých těles ve vakuu.

Pozorování rozdílného chování těles slouží jako empirický podklad k vysvětlení látky o gravitaci.

Kategorie

MechanikaVolný pád

Klíčová slova

Galilei gravitace gravitační zrychlení Newton vakuum volný pád

Postup pokusu

  1. Do Newtonovy trubice vložíme dvě tělesa: lehké pírko a těžší, plastovou kuličku.
  2. Trubice co nejrychleji otočíme do vertikální polohy tak, aby kulička i pírko padaly volným pádem. Pozorovatel se stopkami se snaží změřit časový rozdíl mezi okamžikem, kdy na konec trubice dospěje kulička a kdy pírko. Sledujeme, že kulička dospěje na dolní konec trubice dříve, než pírko. 
  3. Z Newtonovy trubice vyčerpáme vakuovým čerpadlem vzduch.
  4. Zopakujeme otočení trubice.
  5. Sledujeme opět volný pád těles uvnitř a snažíme se postihnou rozdílný okamžik, kdy dospějí na opačný konec trubice. Sledujeme, že určit nějaký rozdíl je obtížné - kulička i pírko dospěli na konec trubice téměř ve stejný časový okamžik. 

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.