Oerstedův pokus

Oerstedův pokus

Délka pokusu: 10 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 16 lidem.

Cílem pokusu je zjištění co se stane s kompasem, pokud ho položíme k vodiči ve kterém prochází elektrický proud. Žáci tak snadno zjistí, že okolo vodiče s proudem vzniká magnetické pole, které vychýlí střelku kompasu od směru zemského magnetického pole.

Pomůcky:

 • Zdroj napětí (2x 4.5V baterie)
 • 4x Propojovací vodiče
 • Kompas
 • 2x Držák na baterii
 • Stavebnicový spínač

Kategorie

Elektrický proudElektřina a magnetismus

Klíčová slova

baterie článek elektrický proud magnetické pole Oersted vodič

Postup pokusu

Postup:
 1. Do dvou nástavců na baterie vložíme 4,5V baterie, které vzájemně zapojíme paralelně pomocí propojovacích vodičů (kladný pól - kladný pól, záporný pól - záporný pól).
 2. Do série zapojíme baterii, spínač a drát, kterým bude procházet maximální zkratový proud baterie.
 3. Vodič před pokusem nasměrujeme tak, aby byl shodným směrem jako střelka kompasu. Poté položíme kompas na vodič ve vodorovné poloze.
 4. Pomocí spínače uzavřeme elektrický obvod.
 1. V obvodu začne protékat elektrický proud. V okolí vodiče vzniká magnetické pole, které vychýlí směr střelky kompasu.
 2. Po dokončení pokusu otočíme polaritu baterie a sledujte změnu výchylky kompasu. Baterii připojujeme jen na krátkou dobu (velmi rychle se vybíjí).

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.