Optický kabel

Optický kabel

Délka pokusu: 5 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 4 lidem.

Při lomu od kolmice, když dojde k situaci, že úhel lomu je 90 stupňů, dochází k meznímu úhlu. Následně při zvětšování tohoto úhlu nastane situace, kdy se paprsek neláme, ale odráží – úplný/totální odraz.

Kategorie

OptikaZákon lomu

Klíčová slova

odraz odraz svetla opticky kabel přenos signálu skleněné vlákno

Postup pokusu

  1. Na jednu stranu optického kabelu/trubice umístíme zdroj světla (v tomto případě obyčejná svítilna).
  2. Na druhém konci kabelu/trubice můžeme pozorovat, že světlo vidíme i přes ohyb přenosového média.
  3. Na obrázku č. 2 vidíme, že u duté trubice dojde při větším ohnutí ke ztrátě, ovšem při použití optického kabelu (Obr 3.) ke ztrátě nedochází.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.