Pascalův zákon

Pascalův zákon

Délka pokusu: 5 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 9 lidem.

Pokus znázorňuje Pascalův zákon.

Pascalův zákon – Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný, šíří se rovnoměrně všemi směry. (Totéž platí kromě kapalin také pro plyny.)

Kategorie

HydrostatikaTlak

Klíčová slova

hydrodynamika hydrostatika mechanika tekutin Pascalův zákon tlak

Postup pokusu

  1. Láhev s různě zahnutými trubičkami naplníme obarvenou vodou.
  2. Rukou stlačíme obsah plastové láhve a pozorujeme stejnou výšku hladiny kapaliny v trubičkách.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.