Posunuté těžiště

Posunuté těžiště

Délka pokusu: 5 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 2 lidem.

Pomocí dvou krabiček od sýrů, stejných rozměrů, předvedeme posunuté těžiště u jedné z nich.  K posunutí jejího těžiště došlo díky závaží, které bylo umístěno dovnitř krabičky a lepidlem upevněno k jedné její straně. Tím se těžiště přesunulo ze středu ke kraji krabičky, což se jeví nepřirozené, když nevidíme dovnitř.

Kategorie

MechanikaTěžiště

Klíčová slova

hmota hustota těžiště

Postup pokusu

  1. Prázdnou krabičku položíme na hranu stolu a pomalu ji posouváme dokud ze stolu nespadne. Pak ji na stůl vrátíme a to do bodu těsně před pádem.
  2. Krabičku se závažím mimo střed umístíme vedle první krabičky tak, aby zatížená strana směřovala ke středu stolu.
  3. Pomalu ji posouváme dokud ze stolu nespadne. Pak ji vrátíme na stůl do bodu těsně před pádem.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.