Potenciální tíhová energie a celková energie kyvadla – Videoanalýza

Potenciální tíhová energie a celková energie kyvadla – Videoanalýza

Délka pokusu: 30 minut

Po provedení videoanalýzy kyvadla zjistíme přeměnu potenciální a kinetické energii. Následně pomocí vzorce spočítáme celkovou energii.

 

Kategorie

Kmitání a vlny

Klíčová slova

Kyvadlo Tracker videoanalýza

Postup pokusu

  1. Pomocí váhy zjistěte hmotnost používaného závaží.
  2. Sestrojte kyvadlo pomocí zváženého závaží.
  3. Pomocí záznamového zařízení pořiďte záznam kývajícího se kyvadla.
  4. Vložte pořízený záznam do programu Tracker.
  5. Do nastavení záznamu, vložte zjištěnou hmotnost závaží.
  6. Proveďte automatickou analýzu videozáznamu.
  7. Vložte do programu vzorce pro výpočet kinetické, potenciální a celkové energie.
  8. Pro přehlednost zobrazte grafy všech třech veličin.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.