Převody – ozubená kola

Převody – ozubená kola

Délka pokusu: 5 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 2 lidem.

Tento pokus ukazuje princip převodů u ozubených kol.

Kategorie

Mechanika

Klíčová slova

ozubená kola převody

Postup pokusu

  1. Na demonstrační děrovanou tabuli připevníme kovový kolík.
  2. Na kolík nasadíme velké ozubené kolo.
  3. Poté připevníme druhý kolík a nasadíme malé ozubené kolo tak, aby zapadlo do většího kola v místech vyznačených bílou čárou.
  4. Otáčíme kličkou na velkém ozubeném kole a pozorujeme počet otočení obou ozubených kol (orientujeme se podle bílých čar).
  5. Vidíme, že se kola otáčí opačným směrem a v našem případě se jedno otočení velkého ozubeného kola rovná dvěma otočením malého ozubeného kola.
  6. Výsledek pokusu si můžeme potvrdit také vzorcem. Obecně platí vztah, kde N1, N2 označuje počet otáček a Z1, Z2 počet zubů na kolech: N1/N2 = Z2/Z1
  7. V tomto případě tedy N1 = 2 otáčky: N1/1 = 30/15
  8. S využitím ozubených kol se setkáme například u převodovky auta či v mixéru.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.