Sestavení modelu Galileova (pozemského, holandského) dalekohledu

Sestavení modelu Galileova (pozemského, holandského) dalekohledu

Délka pokusu: 45 minut

Pomocí jednoduchých optických pomůcek můžeme zhotovit jednoduchý dalekohled (soustava čoček, objektivu a okuláru). V tomto pokusu se zaměříme na výrobu modelu Galileova dalekohledu (pozemského, holandského) který vytváří přímý, zvětšený a zdánlivý obraz). Využívá se jako „kukátko“ v divadle. K jeho zhotovení nám, co se týče optických pomůcek, stačí spojka a rozptylka

Návod výroby pomůcky:

  1. Vybereme dvě vhodné čočky (pro objektiv spojnou čočka, pro okulár rozptylnou čočku).
  2. Tyto dvě čočky upevníme do dvou trubek, aby se do sebe zasouvaly a vytvořily dlouhou tubu. Okulár vložíme do užší trubky (blíže k oku), objektiv do silnější trubky, blíže k pozorovanému předmětu.
  3. Okulár dáme k oku a objektiv do takové vzdálenosti za okulár, v jaké vidíme ostrý obraz. V této poloze je ideální trubky zachovat a zhotovit délku tuby.
  4. Čočky lze připevnit lepidlem, ale musíme dbát na to, aby se neznečistil jejich povrch. Také nesmíme opomenout rovnoběžné symetrické umístění čoček za sebou (pokud nebudou v rovině, je možné, že neuvidíme obraz).
  5. Toto lze demonstrovat i na optické lavici, kdy vidíme čočky a jednotlivé vzdálenosti mezi nimi.

Kategorie

AstronomieDalekohledyOptické přístrojeOptika

Klíčová slova

astronomie dalekohled Galileův dalekohled optické přístroje optika rozptylka spojka

Postup pokusu

  1. Galileův dalekohled namíříme na vybraný předmět.
  2. Okulár dalekohledu obsahující rozptylku posouváme od a k objektivu tvořeného spojkou, dokud neuvidíme předmět ostře.
 

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.