Souvislost vztlakové síly a objemu tělesa

Souvislost vztlakové síly a objemu tělesa

Délka pokusu: 10 minut

Účinek vztlakové síly na předměty ponořené do kapaliny.

Obměna pokusu – do nepropustné igelitové tašky se dají např. kameny. Žáci tašku zvednou ze země, a pak se taška vloží do kýble s vodou a žáci ji opět zvedají. Heuristicky objeví, že zvedání z vody je lehčí.

Kategorie

HydrostatikaMechanika

Klíčová slova

kádinka objem siloměr tíha voda vztlaková síla

Postup pokusu

  1. Do kádinky nalijeme vodu.
  2. Na siloměr zavěsíme dřevěnou kostku.
  3. Odečteme ze siloměru hodnotu tíhy G ve vzduchu.
  4. Dřevěnou kostku spustíme do vody a průběžně odečítáme hodnotu tíhy G ze siloměru.
  5. Sledujeme závislost změny tíhy na objemu V ponořené části dřevěného tělesa.
  6. Zjišťujeme, že je kostka nadlehčována vztlakovou silou Fvz, jejíž velikost je závislá na objemu ponořené části.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.