Stejnosměrný motor s komutátorem

Stejnosměrný motor s komutátorem

Délka pokusu: 15 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 3 lidem.

Cílem pokusu je, aby žáci pochopili princip činnosti stejnosměrného motoru s komutátorem. Při pokusu je možné měnit: intenzitu a směr magnetického pole a směr elektrického proudu. Výsledkem pokusu je zjištění, že při změnách vstupních parametrů lze měnit směr a rychlost otáčení motorů.

Pomůcky:

 • Rotor (dřevěný váleček s vinutím cívky a komutátorem)
 • Stator (dřevěný podstavec motoru se sběrnými kartáči)
 • Propojovací vodiče
 • Neodymový magnet
 • Zdroj napětí (2x 4.5V baterie)
 • 4x Krokosvorky

Kategorie

Elektrický proudElektřina a magnetismus

Klíčová slova

baterie článek magnetické pole vodič

Postup pokusu

Postup:
 1. Vezmeme si aparaturu DC motoru.
 2. Do dřevěného nástavce (statoru) vložíme rotor s již navinutým vinutím. Při ukládání rotoru musíme dát pozor, aby se sběrné kartáče dotýkali hliníkové pásky.
 3. Pod cívku rotoru vložíme neodymový magnet.
 4. Do dvou nástavců na baterie vložíme 4,5V baterie, které vzájemně zapojíme paralelně pomocí propojovacích vodičů (kladný pól - kladný pól, záporný pól - záporný pól).
 5. Do série zapojíme spojené baterii, spínač a model motoru.
 6.  Na model motoru se připojíme pomocí krokosvorek, které přichytíme na nerezové nástavce sběrných kartáčů.
 7. Před sepnutím vypínače, musí se každý sběrný kartáč dotýkat pouze jedné plochy komutátoru. V opačném případě se motor neroztočí (vinutí je zkratováno přes kartáč).
 8. Při testování měníme polohu magnetu, pól magnetu a směr elektrického proudu. Baterii připojujeme jen na krátkou dobu (velmi rychle se vybíjí).

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.