Tuhost pružiny

Tuhost pružiny

Délka pokusu: 30 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 1 lidem.

Za pomocí pružinového oscilátoru a videoanalýzy můžeme určit tuhost pružiny dynamickou metodou. Z videozáznamu získáme hodnotu periody oscilátoru. Při známé hmotnosti závaží můžeme vypočítat tuhost pružiny.

Kategorie

Mechanika

Klíčová slova

Oscilátor Pružina Tracker Tuhost pružiny videoanalýza

Postup pokusu

  1. Zavěsíme pružinu na pevný stojan.
  2. Na pružinu zavěsíme závaží o známé hmotnosti m.
  3. Pružinu rozkmitáme.
  4. Pomocí mobilního telefonu pořídíme videozáznam kmitající pružiny, od začátku až po její zastavení.
  5. Pořízený záznam vložíme do programu Tracker a necháme ho automaticky vyhodnotit.
  6. Ze získaných hodnot zjistíme periodu T oscilátoru.
  7. Dosazením do patřičného vzorce vypočítáme tuhost pružiny k.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.