Výroba elektromagnetu

Výroba elektromagnetu

Délka pokusu: 15 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 8 lidem.

Cílem je, aby si žáci sami vyrobili elektromagnet a zjistili, co se stane, když elektromagnetem prochází proud. Tedy zjistí, že vznikne magnetické pole, a že záleží na počtu závitů a velikosti proudu.

Kategorie

Elektřina a magnetismusElektromagnet

Klíčová slova

baterie článek elektromagnet magnetické pole proud šroub vodič

Postup pokusu

  1. Vodič (drát s izolací) postupně motejte okolo obvodu šroubu, aby na začátku i na konci šroubu zůstal kus volného vodiče a současně počítejte množství závitů (obtočení vodiče).
  2. Drát upevněte lepicí páskou, aby držel po hromadě.
  3. Konce vodiče odizolujte.
  4. Připevněte konce vodiče k baterii.
  5. Baterii připojujte jen na chvilku, protože se velmi rychle vybíjí.
  6. Vytvořený elektromagnet ke kancelářským sponám a pozorujte, co se stane.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.