Závislost odporu prostředí na tvaru tělesa – naběračky

Závislost odporu prostředí na tvaru tělesa – naběračky

Délka pokusu: 4 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 4 lidem.

Pokus slouží k demonstraci závislosti odporu prostředí na tvaru tělesa. Naběračka má dva rozdílné tvary, jeden zcela nevhodný k obtékání a druhý s malým činitelem odporu. Pomocí fénu (vysoušeče vlasů) budeme ze stejné vzdálenosti, při stejných otáčkách ventilátoru, foukat na naběračku.

Kategorie

AerodynamikaMechanika

Klíčová slova

naběračka odpor prostředí tvar tělesa vlasový vysoušeč

Postup pokusu

  1. Na stojan upevníme naběračku, nejdříve dutou stranou k proudu vzduchu.
  2. Na tabuli vyznačíme klidovou polohu naběračky.
  3. Pomocí fénu budeme foukat vzduch do naběračky.
  4. Vyznačíme si na tabuli odchylku, která vznikla působením proudu vzduchu.
  5. Na stojan upevníme naběračku, tentokrát obráceně (vypuklou stranou k proudu vzduchu) a vše opakujeme (fén držíme ve stejné vzdálenosti).
  6. Porovnáme, jak se změnila odchylka.
Závěr: Výchylka naběračky v bodu 5) je malá oproti výchylce z bodu 3), protože vzduch naběračku obtéká.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.