Závislost periody kyvadla na hmotnosti závaží – Videoanalýza

Závislost periody kyvadla na hmotnosti závaží – Videoanalýza

Délka pokusu: 30 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 1 lidem.

Po provedení videoanalýzy dvou kyvadel sestrojených pomocí dvou různě hmotných závaží, zjistíme periodu jednotlivých kyvadel.

 

Kategorie

Kmitání a vlny

Klíčová slova

Kyvadlo Tracker videoanalýza

Postup pokusu

  1. Pomocí provázku a dvou závaží o známých hmotnostech (různých) sestrojte dvě kyvadla (o stejné délce závěsu).
  2. Pomocí záznamového zařízení pořiďte videozáznam obou kývajících se kyvadel.
  3. Záznamy nahrajte do programu Tracker a proveďte automatické vyhodnocení.
  4. V programu Tracker zobrazte získané hodnoty a vložte vzorec pro výpočet periody.
  5. Porovnejte periody obou kyvadel.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.