Závislost tíhového zrychlení na hmotnosti tělesa – Videoanalýza

Závislost tíhového zrychlení na hmotnosti tělesa – Videoanalýza

Délka pokusu: 30 minut


Skvělý pokus

Tento pokus se líbí 1 lidem.

Pomocí videozáznamu dvou různě hmotných míčků a videoanalízy, zjistíme tíhové zrychlení jednotlivých míčků. Následně porovnáme naměřené zrychlení a zjistíme závislost.

 

Kategorie

MechanikaVolný pád

Klíčová slova

tíhové zrychlení Tracker videoanalýza volný pád

Postup pokusu

  1. Pomocí váhy zvažte oba míčky a ujistěte se, že je jejích hmotnost různá.
  2. Pořiďte videozáznam volně padajících (ze stejné výšky) míčků.
  3. Pořízený záznam vložte do programu Tracket.
  4. Proveďte automatické vyhodnocení pořízeného videozáznamu.
  5. V tabulce hodnot u obou míčků zobrazte hodnotu zrychlení.
  6. Porovnejte získané hodnoty zrychlení.

Potřebné pomůcky

Všechny možné i nemožné pomůcky, které budete pro tento pokus potřebovat.

Podobné pokusy

Pokusy ze stejné kategorie, jako ten, který si prohlížíte.