injekční stříkačka 5ml

injekční stříkačka 5ml

Vyskytuje se v 2 pokusech

Injekční stříkačka je jednoduchá medicínská pomůcka v podobě plunžrového pístu těsně zalícovaného do (většinou umělohmotné nebo skleněné) nádobky tvořící komoru, jejíž ústí je upraveno do normalizovaného konusu, na který může být nasazena injekční jehla či připojena spojovací hadička.

Pokusy s touto pomůckou

Pokusy, které máme u této pomůcky v databázi.