Líh

Líh

Vyskytuje se v 2 pokusech

Líh – hořlavina.

Pokusy s touto pomůckou

Pokusy, které máme u této pomůcky v databázi.